תקנון ותנאי שימוש

עדכון אחרון: ינואר 2024

אוהל הוסטל מודה על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו המופעל בכתובת www.ohelhostel.com (“האתר“).

אוהל הוסטל מעניק אפשרות לנופש בר-קיימא בטבע לחוויות של חיבור בין אנשים, סביבה ותוכן. באתר ניתן להזמין ולשריין מקומות לטיולים המאורגנים של אוהל הוסטל המתקיימים במגוון יעדים ברחבי הארץ ובמועדים המפורסמים באתר (“השירותים” ו/או “הטיולים”). בנוסף, באתר תוכלו לרכוש מגוון רחב של מוצרי טיולים ושטח, ביגוד וכיו”ב (“המוצרים“). כמו כן, ניתן למצוא באתר מידע אודות השירותים ולמוצרים המוצעים לרכישה באתר, בין היתר, מועדי אספקת מוצרים, מחירים, תפריט האוכל המוגש בטיולים, מועדים, מיקום, תכנים ועוד (“המידע“).

1.        השימוש באתר:

1.1.  תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

1.2. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

1.4. ככלל, הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר על זכותו למנוע מגולש אשר לא נרשם לאתר גישה לשירותים מסוימים באתר, מכל סיבה או נימוק שהוא, בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו.

1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2.         קניין רוחני:

2.1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, מאגרי מידע, תוכנות, קוד (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

2.2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה.

2.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

2.4. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

2.5. האתר יהיה רשאי להשתמש בתמונות ובסרטונים שיצולמו במהלך הטיולים והפעילויות.

3.         הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:

3.1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

4.      הצהרת משתמש:

4.1. בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:

4.1.1. שהשירותים והמידע המופיעים באתר ניתנים ומסופקים לשם הלימוד האישי בלבד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות המשתמש;

4.1.2. שללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת מידע מהאתר ו/או מהשירותים המוצעים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח ו/או מקבל השירות. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בשירותים ו/או  במידע באתר;

4.1.3. שכל פעולה שתעשה בעקבות שימוש בשירותים ו/או במוצרים ו/או במידע באתר תעשה בזהירות לאחר צפייה ו/או קריאה ו/או השתתפות מלאה שלהם וכי האחריות הבלעדית לכל נזק (אם וחלילה יקרה), מכל סוג שהוא, תהיה על עושה השימוש בשירותים.

4.1.4. מקבל השירות מצהיר כי הוא כשיר וכי אין לו בעיה רפואית ו/או נפשית היכולה למנוע ממנו להשתתף בטיולים ו/או לאכול בהתאם לתפריטים המוצגים באתר.

4.1.5. כי באחריות מקבל השירות לעדכן את האתר בגין כל בעיה ו/או מניעה לצרוך את השירותים שנרכשו ולעדכן על כל שינוי פיזי ו/או נפשי שחל בו.

4.1.6. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש;

4.1.7. שלא ניתן לעשות שימוש באתר ללא אישור ופיקוח מבוגר בעל כשירות משפטית מגיל 18 ומעלה;

4.1.8. שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.

4.2. האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק.

4.3. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

4.4. האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

5.         פעילות אסורה באתר:

5.1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

5.2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

5.2.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

5.2.2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

5.2.3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא”ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל באמצעים אוטומטיים;

5.2.4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

5.2.5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

5.2.6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

5.2.7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

5.2.8. לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את פרטי הגישה לאתר לאדם אחר;

5.2.9. להשתמש  במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

5.2.10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

5.2.11.  לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

5.2.12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

5.2.13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

5.2.14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק HTML ,Java Script PHP ,CSS , JSON או קוד אחר;

5.2.15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

5.2.16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

5.2.17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

5.3. מבלי לגרוע מכל זכות נוספת, כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

6.         תוכן צדדים שלישיים:

6.1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי“) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (“תוכן של צד שלישי“). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו, והאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולש בלבד, ועליו לבדוק אותו טרם הכניסה אליו.

6.2. האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

6.3. ייתכן והאתר יגבה תשלום מצדדים שלישיים עבור סקירה ו/או המלצה ו/או ביקורת למוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים.

6.4. ייתכן והאתר יקבל תגמול מצדדים שלישיים כלשהם עבור פרסום מוצרים ו/או שירותים באתר ו/או עבור שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים באתר ו/או בטיולים, בין היתר עבור מכירות שבוצעו באמצעות לינקים לרכישה באתרי צד שלישי ו/או בטיולים עצמם.

7.         ניהול האתר:

7.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

8.         הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

8.1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

8.2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

8.3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

8.4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

8.5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

8.6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

8.7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

8.8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת“).

8.9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא”ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

8.10. האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

8.10.1. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

8.10.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

8.10.3. אם הופרו תנאי התקנון;

8.10.4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

8.10.5. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.

8.11. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד’ המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

8.12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

8.13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

9.         סיום:

9.1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

10.      שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

10.1. האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

10.2. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.

10.3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

10.4. האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את התנאים וההתניות בתקנון זה החלים על השימוש באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לתקנון.

11.      הרכישה באתר:

11.1. ניתן לרכוש את השירותים והמוצרים באופן נוח מאובטח באמצעות האתר.

11.2. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

11.3. בעת הזמנה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי  התשלום.

11.4. לאחר ביצוע הזמנה ורכישה באתר, יקבל המזמין לדוא”ל אישור הזמנה עם פרטי ההזמנה, לרבות מיקום ומועד קבלת השירותים ו/או המוצרים.

11.5 אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

11.6. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

12.      מתן השירות:

12.1 השירות יינתן במועד ובמיקום שיצוין באישור ההזמנה שיקבל הלקוח לכתובת דואר האלקטרוני שלו לאחר ביצוע ההזמנה והרכישה, ובכפוף לאישור האתר.

12.2 השירותים ניתנים במועדים קבועים מראש המפורסמים באתר, אליהם נרשמים הרוכשים באתר, והכל בהתאם ובכפוף למועדים המפורסמים בעמוד הרכישה באתר.

12.3 מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו  על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.

12.4 רוכשי השירותים באתר מצהירים כי הם במצב פיזי טוב וכי אינם סובלים מבעיות רפואיות ו/או אלרגיות העלולות לסכן אותם כתוצאה מקבלת השירותים ו/או הליכות ו/או טיולים ו/או סיורים ו/או מאכלים שונים וכי האמור לעיל לא יפגע בבריאותם, ביטחונם, נוחיותם או מצבם הפיזי.

12.5 חלק ממוצרי המזון והמאכלים בטיולים ובקבלת השירותים עשויים להכיל אלרגנים (כגון אגוזים, סויה, גלוטן, לקטוז, חלב, שקדים, בוטנים, ביצים ועוד), ואין להסתמך על הפירוט או התיאור המופיע באתר ו/או בסיור ו/או במסעדה מספקת המזון. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו ו/או צריכתו ו/או לפנות לספק המזון לקבלת פרטים בנוגע למזון. במקרים של תופעות אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול מאכילת המוצר ולפנות מיד לרופא.

13.      מדיניות אספקת מוצרים:

13.1. האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכל מקום עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע ההזמנה באתר.

13.2. הזמנות בתחומי מדינת ישראל יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:

13.2.1. עד 7 ימי עסקים: באמצעות שליח עד הבית;

13.2.2. עד 14 ימי עסקים: באמצעות דואר ישראל;

13.2.3. איסוף עצמי מכתובת האתר, בתיאום מראש בלבד; 

13.2.4. בהזמנת מוצרים בעיצוב אישי, ייתכנו עיכובים בזמני האספקה המצוינים לעיל והאתר יעדכן את הלקוח בזמני האספקה המשוערים בטרם ביצוע הרכישה.

״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

13.3. משלוחים המיועדים ליישובים רחוקים מהערים המרכזיות, לרבות יישובי רמת הגולן וגבול הצפון, יישובי בקעת הירדן, יישובים מעבר לקו הירוק (שטחים), יישובי עוטף עזה, אילת, ים המלח ויישובי הערבה, זמני המשלוח עשויים להתארך מעבר לטווחי הזמן לעיל.

13.4. עלות ההזמנה אינה כוללת את עלות המשלוח. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.

13.5. האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר.

13.6. במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. במידה והמזמין לא יהיה זמין, האתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.

13.7. במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.

13.8. במידה והלקוח יציין בהזמנה או לאחר מכן כי הוא מסכים שההזמנה תושאר ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה, האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

13.9. אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

13.9.1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;

13.9.2. האתר (לרבות דואר ישראל ו/או חברת השליחויות שלו) מבצע חלוקה באותו אזור;

13.9.3. אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.

13.10. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:

13.10.1. כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;

13.10.2. מסיבות הקשורות בדואר ישראל ו/או חברת השליחויות של האתר;

13.10.3. סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.

13.10.4. סיבות הקשורות בלקוח, כגון עיכוב בעקבות ניסיון ליצירת קשר עם הלקוח לגבי מוצר שאינו קיים במלאי או פרט חסר בהזמנה או אי הבנה בהזמנה. יובהר כי אי מענה ואי שיתוף פעולה מצד הלקוח עלול לגרור עיכוב באספקת ההזמנה.

14.      מדיניות ביטול הזמנות:

14.1. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מובהר כי על תקנון זה, חלות ההוראות הנוגעות לעסקה המוגדרת כ”עסקת מכר מרחוק”, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

14.2. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין חוק הגנת הצרכן ו/או הדין הרלוונטי, לרבות פסיקה הנוגעת להם, תגברנה הוראות החוקים כאמור;

14.3. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

14.4. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, ניתן לבטל הזמנת השירותים (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובתנאי שמועד ביטול העסקה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד מתן השירות.

14.5. לא יתאפשר ביטול או שינוי של הזמנת מוצרים בעיצוב אישי שיוצרו ו/או עוצבו במיוחד עבור הלקוח על פי דרישות ו/או מידות מיוחדות וכיו”ב, והלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

14.6. החזר, שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים שאינם בהזמנה אישית יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.

14.7. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר:

14.7.1. על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו;

14.7.2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;

14.7.3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;

14.7.4. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;

14.7.5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).

14.8. ביחס ל-“עולה חדש”, “אדם עם מוגבלות” ו”אזרח ותיק”, כקבוע בסעיף 14ג’1 לחוק הגנת הצרכן, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובכל מקרה הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 14ג’1 לחוק הגנת הצרכן כאמור.

14.9. במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה או המועד הקבוע בחוק, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

14.10. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על האתר.

14.11. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. במידה ולאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של שימוש שאינו סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.

14.12. כל החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

14.13. החזר הכספי יינתן, ככל הניתן, באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

14.14. האמור בתקנון זה ובסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

15.      סמכות שיפוט:

15.1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

15.2. לבתי המשפט במחוז חיפה תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

16.      דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

16.1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

17.      אחריות האתר:

17.1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן מתן השירותים המסופקים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

17.2. יש לנהוג כראוי במהלך קבלת השירותים והטיולים, ובהתאם לנהלי מקום האירוח ו/או הדרכות הטיולים ו/או הוראות מעביר הטיולים. כמו כן, יש לנהוג בהתאם להוראות הבטיחות כמפורט להלן:

17.2.1. יש להקפיד ללכת בשבילים מסומנים בלבד. הסטייה מהשבילים אסורה.

17.2.2. יש להצטייד בערכת עזרה ראשונה, אמצעי איתות (כגון פנס או גפרורים), מים בכמות הנדרשת (שני ליטרים מים לאדם לכל יום, ובכמות גדולה יותר של מים במסלולי טיול ללא מי שתיה), כובע הגנה מפני השמש, קרם הגנה, נעלי הליכה סגורות וכיו”ב. יש להקפיד על שתיית המים.

17.3. רוכשי השירותים באתר מצהירים כי הם במצב פיזי טוב וכי אינם סובלים מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותם כתוצאה מהשירותים ו/או הליכות ו/או טיולים ו/או סיורים וכי האמור לעיל לא יפגע בבריאותם, ביטחונם, נוחיותם או מצבם הפיזי.

17.4. חלק ממוצרי המזון והמאכלים בטיולים עשויים להכיל אלרגנים (כגון אגוזים, סויה, גלוטן, לקטוז, חלב, שקדים, בוטנים, ביצים ועוד), ואין להסתמך על הפירוט או התיאור המופיע באתר ו/או בטיול ו/או במסעדה מספקת המזון. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו ו/או צריכתו ו/או לפנות לספק המזון לקבלת פרטים בנוגע למזון. במקרים של תופעות אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול מאכילת המוצר ולפנות מיד לרופא.

17.5. לאוכלוסיות רגישות דוגמת נשים הרות ותינוקות מומלץ להיוועץ ברופא טרם אכילת מוצר ו/או השתתפות בטיולים וקבלת השירותים.

17.6. אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתר ו/או בטיולים. יש לקרוא את המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו ולקרוא בעיון את הוראות המוצר (לרבות גיל מינימלי לשימוש, תחזוקת המוצר וכד’) ו/או לפנות לספק המזון לצורך קבלת הפרטים והאחריות הינה על הלקוח.

17.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קריאה של תקנון האתר אינה מהווה הוראה ו/או התוויה ו/או עצה רפואית.

17.8. כל לקוח אחראי לפעול לפי הכללים הנ”ל, וכן לדאוג לנלווים אליו בכל הקשור למילוי הכללים.

17.9. האתר לא יהיה אחראי בשום אופן כלפי רוכש השירות במקרה של הרחקתו ממסעדות, מתחמי האירוח והבילוי, אזורי הטיול, שמורות טבע, גנים, פארקים וכיו”ב עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או עישון ו/או החזקת נשק ו/או התנהגות שלא בהתאם לנהלי המקום ו/או לנהלי האתר ו/או מכל טעם אחר שייראה לאתר ו/או למעביר הטיולים. לרוכש השירות לא תהיה כל טענה כלפי האתר במקרה שבו יורחק כאמור בגין התנהגות שאינה נאותה כמפורט לעיל ו/או כל סיבה אחרת, והוא אינו יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת החזר הכספים ששילם באמצעות האתר ו/או כל סכום אחר לאתר.

17.10. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, לגוף ו/או לרכוש, שייגרם ללקוח במהלך הטיול, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן כבודה או מסמכים או הוצאות שיהיה על הלקוח להוציא בגינם. אם הוציא האתר הוצאה כלשהי בעבור הלקוח, יהא הלקוח חייב בהשבה מלאה לאתר.

17.11. מוצרים מסוימים באתר עשויים להכיל בדים אלרגנים (כגון בדי לטקס וכדומה), יש לקרוא בעיון את תווית המוצר טרם השימוש בו. במקרים של תופעות אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול מלבישת המוצר ולפנות מיד לרופא.

17.12. מוצרים מסוימים המופיעים באתר מיוצרים ו/או מיובאים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך וכי הם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או יבואן פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם בעקבות שימוש במוצר.

17.13. יש לפעול על פי הוראות השימוש המוצגות בתווית המוצר ביחס לשימוש במוצרים. האתר לא יהיה אחראי לפגם ו/או נזק במוצרים שנגרם כתוצאה מאי מילוי הוראות השימוש ותחזוקת המוצר והאחריות תחול על הלקוח בלבד.

17.14. ללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת שירותים מהאתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש בשירותי האתר.

17.15. התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין השירותים ו/או המוצרים, כפי שמוצגים באתר, לבין השירות שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור שירות ו/או מוצר ו/או מחירו לא תחייב את האתר.

17.16. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורם בשותפיה העסקיים של האתר ו/או צדדים שלישיים ששירותיהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

17.17. האתר לא יהיה אחראי על השירותים המסופקים על ידי מסעדות, דוכנים, ספקי מזון וכיו”ב בהם אוכלים ו/או שוהים במהלך הטיולים, טיבם ואיכותם. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בגין שירותים אלה. לכל תלונה כלפי מסעדה, דוכנים, ספקי מזון וכיו”ב יש לפנות אליהם ישירות בלבד.

17.18. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

17.19. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.

17.20. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר ו/או לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.

17.21. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (“AS IS”). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

17.22. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

17.23. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.

18.      מדיניות פרסום תגובות, חוות דעת ודירוגים:

18.1. האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח של תגובה או תוכן שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום ו/או למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.

18.2. האתר רשאי להסיר כל תגובה ו/או תוכן באתר.

18.3. בעת שיגור או מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין היתר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:

18.3.1. כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;

18.3.2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

18.3.3. כל תוכן העלול להטעות צרכן ו/או משתמש;

18.3.4. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

18.3.5. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

18.3.6. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

18.3.7. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (“וירוס”) לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;

18.3.8. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;

18.3.9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

18.3.10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;

18.3.11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;

18.3.12. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט וכל תוכן שנועד לקדם את האינטרסים של מתחרי האתר.

18.4. האתר רשאי לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מגולש מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.

18.5. מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.

18.6. במסירת התכנים לפרסום מוקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו”ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

19.      שיפוי:

19.1. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון.

20.      שונות:

20.1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

21.      צרו קשר:

21.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: גן השומרון;

טלפון: 050-7248098;

דוא”ל:  ohelhostel@gmail.com

עדכון אחרון: ינואר 2024